فتتاح فنس الکتریکی در منطقه ارژن و پریشانهمزمان با هفته محیط زیست، طرح ایجاد فنس الکتریکی در محدوده منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در جنوب استان فارس، به بهره برداری رسید.

پروژه فنس الکتریکی توسط شرکت ایمن حصار پویا مجری و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند، برای نخستین بار در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی شده است.

با توجه به اینکه منطقه میانکتل محل اجرای پروژه تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی بوده و این گونه جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارد، با هدف حفاظت مطلوبتر، طرح ایجاد فنس الکتریکی به همت شرکت دانش بنیان ایمن حصار پویا، اجرایی شده است.

 

0
 
1